Co je unschooling?

    Unschooling je život. Je to proces, který začíná narozením dítěte a nekončí nikdy. I jako dospělí se stále učíme, nabíráme nové zkušenosti, ze kterých se někdy poučíme a někdy také ne. Proces přirozeného učení nelze zastavit, dokud jsme naživu. Leda bychom se zamkli do prázdné místnosti (a i tam bychom se mohli naučit něco sami o sobě).  

    Unschooling je také znám jako proces učení vedený zájmy dítěte, přirozený a rozmanitý. Někdy je termín "unschooling" používán pro typ domácího vzdělávání, kdy rodič s dítětem nepoužívají fixní kurikulum (v USA, kde je homeschooling značně rozšířený a má dlouholetou tradici, existuje mnoho typů tzv. kurikulí, některé se dají zakoupit kompletně zpracované, takže rodič získá jakousi "učebnici" pro domácí vzdělávání svého dítěte). Podle Pata Farengy může být unschooling stručně definován jako "dopřát dětem tolik svobody v učení se prostřednictvím poznávání světa kolik jejich rodiče mohou pohodlně snést".

    Výhodou unschoolingu je, že od rodičů nevyžaduje, aby se stali někým jiným než jsou (jako například učitelem svého dítěte v tradičním smyslu toho slova). Namísto toho rodiče a děti společně žijí, učí se, následují své zájmy, hledají odpovědi na otázky, které je vzrušují a (je-li to třeba a přejí-li si to) využívají materiálů konvenčního školství tak, jak si sami přejí. To je způsob, jakým se všichni učíme před vstupem do školy a také způsob, jak se učíme, když školu opustíme a začneme chodit do práce. Takže například zájem malého dítěte o rychlá auta může vyústit ve čtení knih o fungování motorů (fyzika, chemie, ČJ), v otázky jak a kdy bylo určité auto vyrobeno a co je třeba udělat, aby si ho člověk mohl koupit (dějepis, finanční gramotnost), kdo navrhuje podobu a tvar aut (životopis, kreslení, různé profese), atd. Tyto zájmy samozřejmě mohou vést dítě k touze přečíst si sám různé texty, vidět při práci třeba automechanika, jít do technického muzea, zkusit vyrobit vlastní "auto" z různých materiálů.

    Důležitý rozdíl oproti klasickému školství je ten, že všechny tyto aktivity si vybralo dítě samo. Nedostalo je jako "úkol" od někoho, kdo nad ním má moc ve formě známek a hodnocení, nemusí je splnit ve stresu z nedodržení termínu, může je dělat kdekoli chce, ne pouze na určeném místě a s určenými pomůckami. Zapojení rodiče do těchto aktivit je plně na vůli dítěte (a samozřejmě také na vůli rodiče).    

zdroj: HOLT, John, FARENGA, Pat (2003). Teach Your Own. Da Capo Press. ISBN-13 978-0-7382-0694-3. 

    Další definici unschoolingu si můžete přečíst tady.