Příspěvky na provoz NEšKOLY

  • Měsíční příspěvek na plnou docházku: 3 000 Kč, druhé a další dítě z jedné rodiny 1 500 Kč
  • Měsíční příspěvek na docházku polovinu dní v měsíci: 2 000 Kč
  • Měsíční příspěvek na docházku jeden den v týdnu: 1 000 Kč
  • Jednorázová docházka, výlety apod.: 250 Kč/jeden den
  • Ostatní dle dohody
  • V ceně příspěvku nejsou započítány obědy - v současnosti vybíráme 20 Kč/oběd - a další mimořádné platby